Manifesto

Aims & Objectives / Doelstelling

English:

(i)              To host events, workshops and discussion groups in order to analyse existing and historical manifestations of literal and figurative forms of racialised caricature and defamation of people of colour across Europe;

(ii)            Galvanize existing campaign groups and provide a platform for them to work against practices of performances that make use of racialised and stereotypical tropes, together with local communities;

(iii)           Create a safe and secure platform for the general public to join, learn, grow and emancipate;

(iv)           To make continuous public statements of solidarity with individuals and/or groups negatively affected by and making concerted attempts to combat racist visual representations of people of colour.

Nederlands:

(i)   Het organiseren van evenementen ten behoeve van het analyseren van bestaande en historische manifestaties in Europa van letterlijke en/of figuurlijke vormen van raciale karikaturen en stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur die hierdoor in hun waardigheid worden aangetast;

(ii) Het stimuleren en inspireren van bestaande campagnegroepen door een platform te bieden waarmee deze groepen samen met lokale gemeenschappen raciale karikaturen en stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur aan de orde kunnen stellen;

(iii)      Het creëren van een veilige omgeving voor eenieder die deel wil nemen aan door ons te organiseren evenementen rond het thema raciale karikaturen en stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur, om te leren, te groeien en zich te kunnen ontwikkelen;

(iv)   Het constant publiekelijk betuigen van solidariteit met individuen en groepen die negatief worden beïnvloed door racistische visuele representaties en hiertegen actief pogingen ondernemen.

 

Powers / Handelingen

English:

(i)              Presentations of various work done to challenge racist imagery and performances of racial stereotypes through the screening of short films and documentaries;

(ii)            Workshops and seminars on effective methods of resistance and campaigning

(iii)           Exhibitions of artwork and campaign initiatives to spread the word in the public domain.

Nederlands:

(i)        De Stichting richt zich op het organiseren en presenteren van uitingen tegen raciale karikaturen en stereotyperingen in de vorm van korte films en documentaires, geschreven en/of gesproken materiaal;

(ii)      De Stichting richt zich op het verzorgen van workshops, discussiegroepen, congressen en seminars over effectieve methoden van kritiek uiten op en campagne voeren tegen raciale karikaturen en stereotyperingen;

(iii)     De Stichting richt zich op het organiseren en maken van campagnes en kunstuitingen in velerlei vorm om haar doelstellingen in het publieke domein te verspreiden.