Beleidsplan / Policy Plan

Stichting Antiracistische Beeldvorming Europa

Doelstelling

De Stichting Antiracistische Beeldvorming Europa stelt zich ten doel negatieve representaties en stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur in kaart te brengen, kritisch te analyseren, te bespreken en te bestrijden.

Bestuurssamenstelling

  1. B.L. Parnell-Berry (voorzitter)
  2. S. Rhoden (secretaris)
  3. H.B. Kerkmeijer (penningmeester)

Beloningsbeleid

De bestuurders en andere vrijwilligers van de Stichting Antiracistische Beeldvorming Europa ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting Antiracistische Beeldvorming Europa heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

In november 2014 organiseerde de Stichting een congres over blackface-praktijken in Europa, genaamd Returning the Gaze. In 2015 organiseerde zij een Parent-Teacher event en in 2016 organiseert de Stichting een tweede conferentie en andere projecten om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Advertisements