Activiteiten / Activities

Nederlands

Verslag uitgevoerde activiteiten 2015

In 2015 is ERIF begonnen met het werken aan een paper met en van de bijdragen van de conferentie  Returning the Gaze: Blackface in Europe, georganiseerd in Amsterdam in november 2014. Dit paper zal de (eventueel aangepaste) bijdragen van de meerderheid van de sprekers op de conferentie bevatten en zal door online tijdschrift Darkmatter in het begin van 2017 worden gepubliceerd .

Ook heeft ERIF gedurende 2015 gewerkt aan de organisatie van een Parent Teacher symposium, om  technieken en methoden te presenteren en delen om te strijden tegen racistische beeldvorming gericht op kinderen. Omdat het evenement vooral was gericht op ouders en leerkrachten, zorgde ERIF voor een kindvriendelijke omgeving met activiteiten voor alle leeftijdsgroepen om vooral ouders in staat te stellen de dag bij te wonen. Het symposium werd gekenmerkt door een screening van de Nigeriaanse webreeks Bino & Fino, evenals een Q&A-sessie met schepper Adamu Waziri. We organiseerden ook een communicatie-workshop met actrice en docent Anni Domingo. Ook vond er een workshop kunst en kunstnijverheid van activist, pedagoog en kunstenaar G. Holwerda plaats. Naast de presentatie van verschillende positieve, alternatieve afbeeldingen die beschikbaar zijn voor kinderen uit etnische minderheden bood het evenement broodnodige ruimte voor ouders en leerkrachten om te netwerken, ideeën uit te wisselen en nieuwe oplossingen te creëren. Alle aanwezigen kregen een “resource pack” samengesteld door ERIF, met zowel diverse entertainment-media voor kinderen als hulpmiddelen voor ouders en leerkrachten om ze te helpen een met kinderen over ras en racisme te praten. Om te garanderen dat deze materialen zo toegankelijk mogelijk zijn voor een breder publiek, is dit pakket ook verspreid via de ERIF website. De feedback van de deelnemers op het symposium was zeer positief (zie onze website) en we hopen binnenkort een tweede Parent-Teacher evenement te organiseren.

Naar aanleiding van het Parent Teacher Symposium publiceerden we onderzoek dat ERIF zelfstandig heeft uitgevoerd naar racistische reclame- en branding-technieken tijdens de Nederlandse Sinterklaas-festiviteiten tussen oktober en december 2015. Het volledige rapport is op onze website gepubliceerd en gratis te downloaden en zal het komende najaar/winter worden bijgewerkt.

ERIF heeft in 2015 de inspanningen op het gebied van fondsenwerving voortgezet via Indiegogo. We zijn bovendien begonnen met het plannen van een fundraiser met en bij theater Munganga in een verdieping van onze samenwerking na het Parent Teacher Symposium. In het kader van professionalisering heeft ERIF daarnaast in 2015 een logo en huisstijl ontwikkeld met de hulp (pro bono) van de ontwerpers van Buro Braak.

Tegen het einde van het jaar zijn we tot slot begonnen met de voorbereidingen voor de lancering van een pilot online cursus (die liep in het begin van 2016) en voor onze tweede conferentie; het verzoek om bijdrages hiervoor werd eind 2015 gelanceerd na het aangaan van een partnerschap met de University of Innsbruck voor deze conferentie. De tweede Returning the Gaze conferentie (Stories of Resistance) zal worden gehouden op de universiteit aldaar begin november 2016. In aanvulling op de presentaties en workshops door academici en activisten, zal er ook een uitgebreid rand-programma zijn met theater, film en kunst.

English

Activities report 2015

2015 has seen ERIF begin working on an edited volume of the contributions of the Returning the Gaze: Blackface in Europe conference, hosted in Amsterdam in 2014. The volume will feature contributions from the majority of conference contributors and will be published by Darkmatter in early 2017.

Also throughout 2015, ERIF worked towards hosting a Parent Teacher symposium, which focused combative techniques around racist imagery targeted at children. While the event was primarily aimed at parents and teachers, we ensured a child-friendly environment with activities for all age groups to ensure that parents especially would be able to attend. The symposium featured a screening of the Nigerian web-series Bino and Fino as well as a Q&A session with the series’ creator Adamu Waziri. We also organised a communication workshop with actress and teacher Anni Domingo. We also had an arts and crafts workshop from activist, educator and artist G. Holwerda. In addition to showcasing various positive alternative images available to children of colour, the event provided a much-needed space for parents and teachers to network, share ideas and find new solutions. All attendees received a “resource pack” put together by ERIF, with various entertainment media for children as well as tools to help parents and teachers talk to children about race and racism. In order to ensure these materials are as accessible as possible to a wider audience, the pack has also been distributed in stages via the ERIF website. The feedback was very positive from all attendees (see our website) and we hope to organise another parent teacher event soon.

Throughout 2015, ERIF’s fundraising efforts continued via Indiegogo. We also began planning a fundraising event with the theatre group Munganga after forming an alliance with them through a shared vision to organise the Parent Teacher symposium. Following the Parent Teacher Symposium we published research that ERIF had conducted independently on racist advertising and branding techniques during the Dutch Sinterklaas festivities between October and December 2015. The full report is published on our website for free download and will be updated this coming winter.

Also, in 2015, ERIF has furthered its professionalization by working with the designers at Buro Braak to create our own logo and visual style.

Towards the end of the year we began to prepare for the launch of an online course pilot, which ran in early 2016. Also, the call for contributions for our second conference was launched at the end of 2015 following the establishment of a partnership with the University of Innsbruck. The second Returning the Gaze event will be held at the university at the end of 2016 and in addition to presentations and workshops by academics and activists, will feature an exhibition by Karina Griffith on Afro-Germanness and two plays by Mohamed Wa Baile. The full programme for the conference will be published in June 2016.

U kunt hieronder het Jaarverslag 2014 lezen / You can read the Activities report 2014 below:

ERIF jaarverslag – Activities report 2014 NL-ENG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s