Financieel / Finances

Important information:

info@erifonline.org

KvK 60631872

ANBI/PBO (RSIN 853991194)

Over ERIF (Nederlands):

Stichting Antiracistische Beeldvorming Europa is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een instelling met een ideële doelstelling zonder winstoogmerk en zonder structurele subsidie van de overheid. De Stichting is daarmee afhankelijk van giften. Onze ANBI-status betekent voor u dat uw giften in veel gevallen aftrekbaar zijn voor de belasting. Ook wanneer u iets nalaat aan de Stichting hoeft u over dit bedrag geen belasting te betalen. Voor meer informatie over donaties aan ANBI’s kunt u terecht op de site van de Belastingdienst of op www.anbi.nl.

Hieronder vindt u alle relevante gegevens met betrekking tot onze ANBI-status, waarmee wij voldoen aan de publicatieplicht van de Belastingdienst.

About ERIF (English):

The European Race and Imagery Foundation is officially recognised by the Dutch tax office as a Public Benefit Organisation (PBO) that has an idealistic goal and has no objectives to make profit and receives no structural grants from the government. The Foundation is therefore dependant on donations. Our ANBI status means that, within Dutch law, donating to us means certain tax breaks are applicable. To find out more about this, please visit the Dutch tax office site.

Please find all relevant data regarding our PBO status below. With this, we fulfill the publication requirement set by the Belastingdienst.

Beloningsbeleid (Nederlands):

Noch de bestuurders van de Stichting noch vrijwilligers ontvangen ooit enige vorm van vergoeding of betaling voor door hun verrichte werkzaamheden. Zij kunnen wel worden gecompenseerd uit fondsen van de Stichting voor eventuele kosten die zij persoonlijk uit naam en ten behoeve van de Stichting hebben gemaakt.

Renumeration Policy (English):

Neither the board nor the volunteers of the Foundation will receive any kind of renumeration or payment for provided work. They can be compensated from the Foundation’s funds for costs incurred personally on behalf of and for activities of the Foundation.

Verkort beleidsplan

Het beleid van de Stichting Antiracistische Beeldvorming Europa is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door de organisatie van congressen, workshops, geschreven en gesproken materiaal, lezingen, discussiegroepen. Met deze activiteiten wil de Stichting negatieve representaties van mensen met een donkere huidskleur analyseren, een platform en een veilige omgeving bieden aan bestaande (actie-)groepen die met dit onderwerp bezig zijn en aan iedereen die wil leren en meepraten over dit onderwerp. Bovendien betuigt ze publiekelijk solidariteit met iedereen die negatief wordt beïnvloed door racistische representaties en zich hiertegen actief verweert. De inkomsten worden aan deze activiteiten besteed. De Stichting Antiracistische Beeldvorming Europa heeft geen winstoogmerk. Een eventueel batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstellingen. De Stichting werft gelden door fondsen aan te schrijven, sponsoring, crowdfunding en door andere mogelijke vormen van fondsenwerving. De administratie, de inkomsten en het vermogen van de Stichting Antiracistische Beeldvorming Europa worden gevoerd door de penningmeester.

 

ENAR_LOGO_dark background ENAR Foundation Logo 

ERIF are members of the European Network Against Racism (ENAR) and recipients of the 2022 Empowerment & Resilience scheme, which is financed by the ENAR Foundation.  

Financiele Rapportages / Financial Reports:

ERIF jaarrekening-financial report 2014 signed

ERIF jaarrekening-financial report 2015 signed

ERIF jaarrekening-financial report 2016 signed

ERIF jaarrekening-financial report 2017 signed

ERIF jaarrekening-financial report 2018 signed

ERIF jaarrekening-financial report 2019 signed

ERIF jaarrekening-financial report 2020 signed

ERIF jaarrekening-financial report 2021 signed

Advertisement